Ergonomi Eğitimi

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan bir bilim dalıdır.

Ergonomi çoğunluğun bildiği ve sandığı gibi yalnızca bir zorlayıcı duruş ya da postürün uygunsuz biçimde şekillendiği çalışma şeklini inceleyen bir bilim dalı değildir. Çalışanın iş yaparken fiziksel olarak zorlanmasına katkı sağlayan tüm etkenleri inceler. Bu etkenler, ortamın termal konforu, zihinsel iş yükü, kimyasallar, gürültü, iş organizasyonu olabilir. 

Ergonomik risklerin değerlendirilmesinde tüm bu etkenler göz önünde bulundurulmalıdır ve seçimi yapılacak yöntemlerde bu kriterleri ele alınmalıdır. 

Ergonomik risklerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işe özgü olarak ISO 11228, TS EN 1005, EN 13861, TS EN ISO 9241, TS EN ISO 11399 gibi standartların rehberliklerinden faydalanmak gerekmektedir.

Ergonomik risk değerlendirme yöntemi seçimi yapma becerisi bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Çok farklı sektörlere ait geliştirilmiş ergonomik risk analizi yöntemleri bulunmaktadır. Kulaktan dolma bilgilerle elinize geçen bir yöntemin herhangi bir çalışma alanında kullanılması doğru sonuç vermeyeceği gibi yanlış yönlendirmelere de sebebiyet verebilir. 

Yapılan işe özgü faaliyetlerin çıkartıldığı ve her bir faaliyet için uygun yöntemler ile ISO 11228, TS EN 1005, EN 13861, TS EN ISO 9241, TS EN ISO 11399 gibi standartlardan da faydalanarak en uygun yöntemin belirlenmesi gerekmektedir. 

Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi aşamasından sonra beklenti elbette alınacak aksiyonlarında belirlenmesi olacaktır. Alınacak önlemler tüm operasyonel süreçler ve iş yerinin yatırım faaliyetleri de düşünülerek en uygun olacak yöntem seçilerek belirlenmelidir. 

One Safety olarak ilgili standartlar ışığında portföyümüzde bulunan yöntemler şunlardır;

1. Anahtar Gösterge Yöntemleri (Leitmerkmalmethoden, LMM); Tutma, taşıma, kaldırma faaliyetlerinin, bir ekipman yardımı ile itme çekme faaliyetlerinin, manuel çalışmaların yapıldığı ve el kol bilek zorlanmalarını içeren faaliyetleri, fiziksel kuvvet uygulanarak yapılan faaliyetleri, statik ve dinamik duruşları içeren faaliyetleri, uygun olmayan postür ile çalışmayı değerlendiren kendi içinde 6 farklı yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte kullanımı bulunan her bir yöntem için farklı matematiksel hesaplamaların yapıldığı bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

2. REBA (Rapid Entire Body Assessment); Kas-iskelet sistemi bozukluklarının (MSD’ler) tüm vücuda yönelik risklerini ve işle ilgili ergonomik tasarım risklerini değerlendirmek için sistematik bir süreç kullanır. Genel olarak postürle ilgili risk skoru elde etmek için dinamik ve statik zorlanmayı değerlendiren ergonomik risk analizi yöntemidir. 

3. RULA (Rapid Upper Limb Assessment); İşle ilgili üst ekstremite bozukluklarının risklerini tahmin etmeye yönelik bir postür değerlendirme yöntemidir. Çalışanların üst ekstremitlerinin maruz kaldığı riskleri hızlı ve sistematik bir şekilde değerlendiren ergonomik risk analizi yöntemidir. 

4. ROSA (Rapid Office Strain Assessment); Masa başı bilgisayarla çalışmalarda kullanılan risk analizi yönteminde, bilgisayar kullanımıyla ilgili işe ilişkin risklerin hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Masa başı bilgisayar kullanımına ve bununla birlikte çalışanın kullandığı masa, sandalye, mouse, klavye gibi diğer tüm ekipmanların kullanımıyla ilişkili risklerin belirlenmesini değerlendiren ergonomik risk analizi yöntemidir. 

5. Ergo-Test: Oturarak araç ya da ekipman kullanılan işlerin yanında masa başı çalışmalarda da kullanılan bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

6. NİOSH Kaldırma İndeksi; İşyerinde kaldırma ve indirme görevleriyle ilişkili manuel malzeme taşıma çalışmalarını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Kullanılan denklemde, güvenli kaldırma uygulamalarını ve yönergelerini belirlemek için iş görevi değişkenlerini dikkate alan bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

7. OCRA (The Occupational Repetitive Actions Methods); İş yerinde tekrarlayan eylemlerin risk faktörlerini tek bir rakamla hesaplayan yöntemdir. OCRA yöntemleri, çalışanların çeşitli üst ekstremitelerinde oluşabilecek zorlanmalara maruz kalma durumunu analiz etmek için geliştirilmiş bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

8. OWAS (Ovako Working Posture Assesment System); Ergonomik olmayan çalışma duruşlarını belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Başta bel ağrısı olmak üzere çalışanların iş esnasında kas iskelet sistemi zorlanmalarının analizi için kullanılan bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

9. BRİEF (Baselıne Rısk Identıfıcatıon Of Ergonomıc Factors); Çalışma esnasında fiziksel zorlanmalar ile, duruş ve kuvvete dayalı bir risk değerlendirme/tarama aracıdır. Belirli bir iş görevinde mevcut olan ergonomik risk miktarını daha fazla ölçmek için duruş ve gücün yanı sıra genel görev süresini ve sıklığını dikkate alan bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

10.Muri; Bir çalışma içerisindeki farklı eylemlerin sayılmasına dayanır. Etkinliği içindeki hareketin kaç kez gerçekleştirilmesi gerektiğini inceleyen bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

11.WERA (Workplace Ergonomic Risk Assessment); İşle ile ilişkili fiziksel risk faktörüne maruz kalma açısından çalışma görevini hızlı bir şekilde yöntemdir. Çalışmanın duruş, tekrarlama, kuvvet, titreşim, temas stresi ve görev süresi dahil olmak üzere altı fiziksel risk faktörünü kapsar ve beş ana vücut bölgesini (omuz, bilek, sırt, boyun ve bacak) içeren bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

12.Eraf (Ergonomik Risk Analizi Formu); Kontrol formu üzerinden çalışanın vücut duruşu ile birlikte tekrar sayısının ve uygulanan kuvvetin işaretlendiği ve ergonomik açıdan riskli çalışmaların belirlendiği bir ergonomik risk analiz formudur. 

13.Cornell Anketi: Çalışanın kas iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklarla ilgili son bir haftasının sorgulandığı ve sonucunda puanlamalarla sayısal verilerin elde edildiği bir ergonomik risk analizi öncesi kullanılan anket formudur. 

14.QEC (Quick Exposure Check): Ergonomik risk analizi yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra bel, omuzlar, kollar ve el bilekleri ve boyunun maruziyet değişikliklerini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Değerlendirmeleri yapan gözlemciyi ve doğrudan iş deneyimi olan çalışanı kapsar. Değerlendirme sonucunda yapılan matematiksel hesaplamalarla etki sonucu % olarak veren bir formdur. 

15.WISHA: Çok çeşitli manuel kaldırma ve indirme görevlerinde basit ergonomik risk değerlendirmeleri yapmak için kullanılabilir ve ayrıca daha kapsamlı NIOSH Kaldırma Denklemi kullanılarak daha fazla analiz edilmesi gereken kaldırma görevlerini belirlemek için bir tarama aracı olarak kullanılabilir. Oluşturulmuş form üzerinden belirlenen duruşların süre ile birlikte kontrol formu üzerinden çalışma yapılan faaliyetlere uygun olarak işaretlenmesi sonucunda kullanılan ergonomi analiz formudur.

Sizler de işyerinizde Ergonomi Risk Değerlendirme Ekipleri oluşturmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, verimlilik artışı sağlamak ve çalışanların davranış-duruş bozuklukları üzerine değerlendirmeler yapmak ve raporlayarak daha sağlıklı bir işyeri oluşturmak adına farklı eğitim içeriklerimiz hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilir veya teklif formumuzu doldurabilirsiniz.

Hızlı Teklif İsteyin

İletişim formumuzu doldurarak bize mesaj gönderin. Ürün veya hizmetlerimiz için hızlı ve kolay teklif alın.